Uwielbienie Boga
i jedność Kościoła

otwiera bramę wejścia Bożej chwały.

podniesiona ręka

Jedność w uwielbieniu

Bóg widzi jeden Kościół, który reprezentowany jest przez lokalne wspólnoty. Nasz Ojciec chce, żebyśmy odrzucili podziały i uprzedzenia. Brama Północna daje przestrzeń do tego, aby w pokorze przed Bogiem (i sobą nawzajem) stanąć w pokucie i pojednaniu.

logo wspólny mianownik

Wspólny Mianownik – konferencja, na której uwielbiamy Boga i oczekujemy na działanie Ducha Świętego. Wspólnie z wierzącymi z różnych środowisk.

Nadchodzące wydarzenia

17.02

25.05

23.11

„Podnieście, bramy, swoje szczyty!
Stańcie otworem, odwieczne podwoje!
Niech wkroczy Król chwały!”.

(Ps 24:7)