O inicjatywie

Bóg widzi jeden Kościół, który reprezentowany jest przez lokalne wspólnoty i społeczności. Nasz Ojciec chce, żebyśmy odrzucili podziały, uprzedzenia i własne ambicje. Przez spotkania Bramy Północnej dajemy przestrzeń do tego, aby w pokorze przed Bogiem (i sobą nawzajem) stanąć w pokucie, pojednaniu i trwać w przymierzu.

Takie podejście jest wyzwaniem. Jednak do tego wzywa nas Bóg i jest to fundament, na którym powstała inicjatywa Bramy. Stańmy razem w duchowej jedności, aby uwielbić i oddać cześć temu, który jest tego godzien – Jezusowi Chrystusowi.
Kiedy odpowiemy na to wezwanie cały Kościół doświadczy błogosławieństwa w postaci odnowy oraz liczebnego i duchowego wzrostu. Nie dajmy się okraść z tego błogosławieństwa!

DLACZEGO BRAMA PÓŁNOCNA?

Każdy naród ma swoje strategiczne miejsca, które są kluczowe dla jego historii. Region Trójmiasta i okolic jest jednym z takich miejsc dla Polski. Tu miały miejsce wydarzenia, które nadawały kierunek i miały wpływ na nasz naród i nie tylko: rozpoczęcie II wojny światowej, strajki i powstanie ruchu wolnościowego, który przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i innych krajach Europy.

Bóg pragnie odbudować jedność między wierzącymi i kościołami oraz bramę wstawiennictwa i uwielbienia. Dlatego Duch Święty prowadzi kościoły od zazdrości i podziału do jedności, która otwiera obfitość Bożego błogosławieństwa.

Wstawiamy się za naszym krajem, ponieważ oczekujemy przebudzenie w Polsce. Modlimy się o to, aby region Północy stał się otwartą bramą dla Jezusa Chrystusa, by przyszedł ze swoją świętością i jasnością do całej Polski. Postawa uwielbienia dla Boga i wzajemnego szacunku ma przy tym istotne znaczenie.